Charakterizace materiálů

Charakteristika skupiny

  Skupina se zabývá mikrostrukturou, složením a vlastnostmi tradičních i pokročilých stavebních materiálů, jako jsou cementové kompozity, geopolymery a vápenné malty. Mezi výzkumné aktivity patří např. studium vlivu přirozeného i zrychleného stárnutí na materiály, včetně působení extrémních klimatických podmínek, mechanického zatížení a vysoké teploty. Tým se skládá ze stavebních inženýrů, fyziků a chemiků, jejichž odbornosti, ve vzájemné synergii, poskytují dobrý základ pro vývoj nových materiálů a komplexní hodnocení jejich funkčních vlastností.

   

  E. Vejmelková mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti, studium materiálů za vysokých teplot

  M. Keppert složení a mikrostruktura

  R. Černý zkoumání vztahů mezi mikrostrukturou, složením a funkčními vlastnostmi materiálů

  M. Doleželová porozimetrie

  M. Jerman kalorimetrie

  D. Koňáková měření vlastností za vysokých teplot

  J. Krejsová skenovací a optická mikroskopie

  L. Scheinherrová termická analýza

   

Členové

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330

Magdaléna Doleželová

2 2435 8754

Kancelář: D1015

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317

Martin Keppert

2 2435 7126

Kancelář: A329

Dana Koňáková

2 2435 7129

Kancelář: A327

Jitka Krejsová

2 2435 8754

Kancelář: D1015

Lenka Scheinherrová

2 2435 9785

Kancelář: A337

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327