Materiálový výzkum a stavební chemie

Charakteristika skupiny

  Zabýváme se stanovením mikrostruktury, chemickými, fyzikálními a materiálovými vlastnostmi tradičních i inovativních stavebních materiálů. Navrhujeme, připravujeme a testujeme materiály s vysokými užitnými vlastnostmi pro cílené aplikace. Moderní kompozitní materiály navrhujeme s využitím druhotných surovin a obnovitelných zdrojů. Chování, životnost a stárnutí materiálů sledujeme v  přirozených i řízených podmínkách, a dále za působení vysokých teplot, vlhkosti, a roztoků solí. Tým se skládá ze stavebních inženýrů a chemiků. Spolupracujeme s ústavy chemie a stavebních materiálů z celé republiky a často také s praxí.

   

  M. Pavlíková chemie stavebních materiálů, chemická analýza, FT-IR a ED-XRF spektrometrie, potenciometrie a chromatografie, optická mikroskopie, vysokoteplotní dilatometrie, reometrie

  Z. Pavlík návrh materiálů, posuzování a zkoumání jejich životnosti a funkčnosti, mechanické a materiálové charakteristiky za normálních i vysokých teplot

  M. Záleská chemie stavebních materiálů, chemická analýza, FT-IR a ED-XRF spektrometrie, stanovení pucolánové aktivity, porozimetrie

  A. Pivák mechanické a materiálové charakteristiky za normálních i vysokých teplot, vysokoteplotní dilatometrie, stanovení tepelně-technických parametrů za normálních i vysokých teplot

  Š. Marušiak tepelné a vlhkostní materiálové parametry, testy trvanlivosti, krystalizace solí, reometrie

  A. Kapicová mechanické, materiálové, tepelně-technické a vlhkostní parametry za normálních teplot

Členové

Šimon Marušiak

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Zbyšek Pavlík

2 2435 4371

Kancelář: D1048a

Milena Pavlíková

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Jaroslav Pokorný

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Martina Záleská

2 2435 4688

Kancelář: D1045

Lucie Zemanová

2 2435 4688

Kancelář: D1045