Materiály a životní prostředí

Charakteristika skupiny

  Skupina se zabývá interakcemi mezi životním prostředím a stavebními materiály v průběhu jejich životního cyklu. Primárně se zaměřuje na návrh a výzkum inovativních stavebních materiálů s vyšší užitnou hodnotou a sníženým dopadem na životní prostředí za využití přírodních, druhotných a odpadních surovin. Je tvořena odborníky zabývajícími se biologickým výzkumem, využitím přírodních stavebních materiálů, analýzou dopadů stavebních materiálů na životní prostředí a modelováním vzájemného vlivu stavebních materiálů a živých organismů. Skupina spolupracuje na řešení výzkumných problémů s několika dalšími týmy v rámci katedry a fakulty.

   

  M. Böhm dřevo, materiály na bázi dřeva, kompozity, lepidla a chemické látky

  R. Černý vzájemný vliv stavebních materiálů a okolního prostředí

  J. Fořt využití druhotných a odpadních surovinových zdrojů, posuzování environmentálních dopadů materiálů (LCA), analýza finančních nákladů životního cyklu (LCC)

  M. Jerman přírodní materiály a jejich využití v kompozitech

  K. Kobetičová biologie, ekotoxicita, biodegradace

  V. Kočí modelování vlivu živých organismů na chování stavebních materiálů

Členové

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317

Klára Kobetičová

2 2435 7956

Kancelář: A337

Václav Kočí

2 2435 7125

Kancelář: A328