Charakterizace vlastností modifikovaných lepidel na bázi izokyanátu pro speciální lepené aplikace dřevěných prvků

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2021-2023
Číslo projektu: 21-20645S

V oblasti lepidel určených pro nosné dřevěné prvky je v současnosti prioritou používat lepidla s
co nejnižším dopadem na životní prostředí, která současně neobsahují formaldehyd. Stávající
lepidla na přírodní bázi nevykazují dostatečnou trvanlivost lepeného spoje a většina
syntetických lepidel pro plošné materiály či nosníky je na formaldehydové bázi. Podstatou
navrhovaného projektu je snaha o dosažení kvalitativně lepších parametrů izokyanátových
lepidel a jejich optimální modifikace dispergovanými částicemi. V rámci projektu bude sledován
vliv plniva na vlastnosti lepící směsi a také na interfázové rozhraní lepeného dřevěného spoje
na submikroskopické úrovni. Vhodnou modifikací lepidla lze docílit nejenom zlepšení jeho
vlastností, ale i celkového navýšení únosnosti nebo tuhosti lepeného spoje. Modifikace
izokyanátových lepidel bude provedena se zřetelem na využití lepidel pro lepené plošné spoje a
zubovité spoje dřevěných konstrukčních prvků.

Řešitel

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317