Antoine Monnot

 Antoine Monnot

Antoine Monnot

Email

antoine.monnot@enise.fr

Telefon

Francie (France)

Kancelář

---

Affilace: École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Étienne – ENISE

Termín stáže: 10.2.2021 – 29.6.2021

Školitelka: Ing. Lenka Scheinherrová, Ph.D.

Náplň: Studium sádrových kompozitů s příměsí keramického obrusu v rámci projektu „Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádry“. Příprava a sušení vzorků, experimentální stanovení materiálových charakteristik pomocí rtuťové porozimetrie, základní fyzikální a mechanické vlastnosti.