Juliana Maria da Silva

Eng. Juliana Maria da Silva

Eng. Juliana Maria da Silva

Email

juliana.ms@poli.ufrj.br

Telefon

Brazílie (Brazil)

Kancelář

---

Afilace: Federal University of Rio de Janeiro - Civil Construction Department

Termín stáže: 3.1.2018 - 1.3.2018

Školitel: doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D.

Náplň: Modelování - tepelněvlhkostní model pro popis tvorby ledu v porézních stavebních materiálech: citlivostní analýza vstupních materiálových parametrů.

LinkedIn