23. ročník Studentské Vědecké a Odborné Činnosti

23. ročník Studentské Vědecké a Odborné Činnosti

23. ročník Studentské Vědecké a Odborné Činnosti

21.2.2023

FSv ČVUT v Praze vyhlašuje 23. ročník Studentské Vědecké a Odborné Činnost v odborné sekci: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ. FAKULTNÍ KOLO SE KONÁ V ÚTERÝ 18. 4. 2023 OD 9:00 V MÍSTNOSTI A338.

Do soutěže se mohou přihlásit studenti bakalářského a magisterského studia (případně studentské týmy).

POZOR: Soutěžní práce studentů posledních ročníků studia nesmí prezentovat pouze výsledky získané v rámci řešení bakalářské či diplomové práce.

Přihlášky so soutěže je možné posílat na adresu: adam.pivak@fsv.cvut.cz do 31.3.2023.

Přihláška musí obsahovat: JMÉNO STUDENTA/STUDENTŮ, OBOR, ROČNÍK a NÁZEV PREZENTOVANÉ PRÁCE.

Podrobné informace ohledně soutěžních prací, průběhu soutěžních kol a šablonu soutěžních prací naleznete na webu fakulty FSv: https://portal.fsv.cvut.cz/svoc/.

Doporučená šablona zde.

Garanti a organizátoři sekce: prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Ceny ve fakultním kole:

  1. MÍSTO ……..…. 7000,- Kč
  2. MÍSTO ……..…. 5000,- Kč
  3. MÍSTO ……..…. 3000,- Kč

Dvě nejlepší práce postupují do mezinárodního kola soutěže SVOČ, které se bude konat 18.5. 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.