Časopis Materials - Cement, Gypsum, and Lime Composites: Methods, Models, Kinetics, and Recent Advances

Časopis Materials - Cement, Gypsum, and Lime Composites: Methods, Models, Kinetics, and Recent Advances

Časopis Materials - Cement, Gypsum, and Lime Composites: Methods, Models, Kinetics, and Recent Advances

10.1.2021

Lenka Scheinherrová byla jmenována guest editorkou zvláštního vydání časopisu Materials (IF 3.057): Thermal Analysis of Cement Composites: Methods, Models, Kinetics, and Recent Advances.

Rádi bychom vyzvali autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto zvláštním vydání zaměřeném na termickou analýzu cementových kompozitů, aby zasílali své články do 30. listopadu 2021.

Bližší informace je možné získat na webových stránkách ZDE.