Časopis Materials - Material Science in Transportation and Construction Engineering

Časopis Materials - Material Science in Transportation and Construction Engineering

Časopis Materials - Material Science in Transportation and Construction Engineering

07.7.2020

Jan Fořt byl jmenován guest editorem zvláštního vydání časopisu Materials (IF 3.057): Material Science in Transportation and Construction Engineering.

Rádi bychom vyzvali autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto zvláštním vydání, aby zasílali své články do 31. července 2021.

Bližší informace je možné získat na webových stránkách ZDE.