Časopis Materials - Properties and Durability of Advanced Concrete and Novel Construction Composites

Časopis Materials - Properties and Durability of Advanced Concrete and Novel Construction Composites

Časopis Materials - Properties and Durability of Advanced Concrete and Novel Construction Composites

25.9.2020

Zbyšek Pavlík byl jmenován guest editorem zvláštního vydání časopisu Materials (IF 3.057): Properties and Durability of Advanced Concrete and Novel Construction Composites.

Rádi bychom vyzvali autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto zvláštním vydání, aby zasílali své články do 31. října 2021.

Bližší informace je možné získat na webových stránkách ZDE.