Mezinárodní symposium CEST 2020

Mezinárodní symposium CEST 2020

Mezinárodní symposium CEST 2020

08.2.2020

Ve dnech 2. - 4. září 2019 se bude v maďarském Egeru konat 2. ročník mezinárodního symposia Central European Symposium on Thermophysics. Na organizaci tohoto symposia se bude podílet také naše katedra společně s Katedrou fyziky, Fakulty přírodních věd, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Central European Symposium on Termophysics (CEST) bylo založeno s cílem rozvíjet vědeckou diskuzi v oblasti termofyziky. S roustoucími požadavky vědecké komunity i industriální praxe je proto do budoucna plánováno rozšíření symposia a přilákání účastníku z dalších zemí. Druhý ročník symposia předpokládá účast mezi 40 až 50 účastníky. Ačkoliv CEST cílí primárně na vědce ze Střední Evropy, účast vědeckých pracovníků a výzkumníků z ostatních částí světa je vítána.

CEST chce úspěšně navázat na mezinárodní konference Thermophysics, které se konají pravidlelně od roku 1996. Ačkoli tyto konference byly poměrně zaběhlé a rozšířené mezi vědeckou komunitou, cítíme potřebu změnit formát a posunout úroveň symposia o další stupeň. CEST proto zavádí nový formát, který je založen na principu čtyř různých organizátorů, kteří se budou střídat vždy po roce. Díky tomu, se bude symposium konat každý rok v jiné zemi. V letošním roce bude symposium hostit maďarské lázeňské město Eger.

Výstupy ze symposia budou publikovány ve sborníku vydaném American Institute of Physics (AIP) a bude indexován v databázích Web of Science a Scopus.

Více informací naleznete na www.thermophysics.eu.