Speciální vydání v časopise Energies!

Speciální vydání v časopise Energies!

Speciální vydání v časopise Energies!

09.10.2019

Robert Černý a Jan Kočí byli jmenováni editory speciálního vydání v časopise Energies s názvem "Recent Developments in Building Physics" (IF 2.676). Zájemnci o publikaci v tomto vydání mají možnost zaslat své příspěvky do 15. prosince 2019.

Toto speciální vydání bylo založeno na základě úspěšné konference CESBP 2019, která se konala v Praze, s cílem reagovat na nové výzvy, které vyplývají z rozvíjejících se nároků a požadavků v oblasti stavební fyziky. Toto speciální vydání si klade za cíl poskytnout prostor k publikování nových objevů a výsledků ve všech odvětvích stavební fyziky, zejména v těchto oblastech: 

  • Stavební materiály a komponenty;
  • Obálky budov;
  • Vnitřní prostředí a uživatelský komfort;
  • Energetická náročnost budov;
  • Vliv budov na životní prostředí;
  • Metody pro hodnocení poškození budov a jejich částí;
  • Life-cycle assessment;
  • Rekonstrukce a sanační opatření;
  • a další...

Speciální vydání nyní přijímá příspěvky od všech autorů, tzn. předchozí účast na symposiu CESBP 2019 není podmínkou! Příspěvky v anglickém jazyce se nahrávají online na www.mdpi.com po registraci a přihlášení se na webových stránkách. Po zaregistrování klikněte zde a budete přesměrování na formulář pro nahrávání příspěvků. Více informací lze nalézt na webové stránce speciálního vydání.