Časopis Materials - Advances in Cement, Lime and Concrete

Časopis Materials - Advances in Cement, Lime and Concrete

Časopis Materials - Advances in Cement, Lime and Concrete

03.9.2020

Martina Záleská byla jmenována guest editorem zvláštního vydání časopisu Materials (IF 3.057): Advances in Cement, Lime and Concrete.

Rádi bychom vyzvali autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto zvláštním vydání, aby zasílali své články do 31. července 2021.

Bližší informace je možné získat na webových stránkách ZDE.