K123 pořádá mezinárodní symposium CESBP 2019!

K123 pořádá mezinárodní symposium CESBP 2019!

K123 pořádá mezinárodní symposium CESBP 2019!

10.1.2019

Ve dnech 2. - 5. září 2019 bude Katedra materiálového inženýrství a chemie ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT pořádat již 4. ročník mezinárodního sympozia Central Europen Symposium on Building Physics (CESBP 2019). Symposium se bude konat v prostorách Fakulty stavební ČVUT.

Toto symposium se koná pravidelně každé 3 roky ve spolupráci s Technical University of Lodz, Technische Universität Dresden, Vienna University of Technology a Slovenskou akademií věd. Předchozí symposia se konala v Krakově (2010), Vídni (2013) a Drážďanech (2016). Letošní ročník bude hostit Fakulta stavební ČVUT ve dnech 2. - 5. září. Symposium bude zahrnovat vyzvané přednášky a prezentace přispěvatelů na rozličná témata v oblasti stavební fyziky. Cílem symposia je prezentace a diskuze nových poznatků v rámci stavební fyziky a to jak v akademické tak i průmyslové sféře.

Sborník konference bude publikovat "MATEC Web of Conferences" (vydavatel EDP Sciences) a bude zahrnut do databází WoS a Scopus. V současné době je registrováno přibližně 150 příspěvků, které budou procházet recenzním řízením.

Tímto bychom chtěli pozvat všechny potenciální zájemce, aby v termínu 2. - 5. září 2019 navštívili symposium CESBP 2019. Více informací na www.cesbp2019.org.