K123 posílila svůj tým o dva nové akademické pracovníky

K123 posílila svůj tým o dva nové akademické pracovníky

K123 posílila svůj tým o dva nové akademické pracovníky

12.2.2019

Dne 28.1.2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pozice docenta a odborného asistenta na naší katedře. Na základě doporučení komise jmenoval děkan dva nové členy naší katedry, a sice doc. Ing. Martina Böhma, Ph.D. a RNDr. Kláru Kobetičovou, Ph.D.

Doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D. vystudoval v roce 2002 obor Dřevařské inženýrství na Fakultě lesnické a dřevařské, ČZU v Praze a získal titul Ing. V roce 2008 obhájil disertační práci v oboru Technizace a mechanizace v lesním hospodářství. V roce 2012 byl jmenován docentem na základě obhájené habilitační práce v oboru Technika v lesním hospodářství a zpracování dřeva, vše na Fakultě lesnické a dřevařské, ČZU Praha. Před příchodem na naši katedru působil Martin Böhm jako docent na Katedře dřevěných výrobků a konstrukcí, Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU Praha.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. vystudovala v roce 2002 bakalářský obor Muzeologická biologie na Fakultě přírodovědecké, Masarykovy Univerzity v Brně.. V roce 2004 úspěšně ukončila magisterské studium v oboru Systematická biologie a ekologie na Fakultě přírodovědecké, Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2011 získala titul Ph.D. v oboru Enviromentální chemie na téže instituci. Od roku 2016 působí Klára Kobetičová na Fakultě stavební ČVUT v Praze, předtím působila na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.