Měřič povrchové/objemové rezistivity TREK 152-1

Informace o přístroji

Výrobce:

Měřič pro přesná měření povrchového a objemového měrného odporu použitelný pro širokou škálu elektricky vodivých a izolačních materiálů.

Zodpovědné osoby

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328