Porozimetrická laboratoř

Informace o laboratoři

Laboratoř je vybavena rtuťovými porozimetry Pascal 140 a 440 (Thermo Fisher Scientific) a přístrojem Sorptomatic 1990 (Thermo Scientific) pro měření adsorpce dusíku na pevných látkách. Tato instrumentace umožňuje charakterizovat pórový systém pevných látek v rozsahu velikosti pórů od 3 nm do 100 um.

Zodpovědné osoby

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326