Speciální vydání časopisu Energies!

Speciální vydání časopisu Energies!

Speciální vydání časopisu Energies!

15.2.2019

Robert Černý a Václav Kočí z Katedry materiálového inženýrství a chemie byli jmenováni společně s Ákosem Lakatosem (University of Debrecen) editory speciálního čísla v časopise Energies (IF 2.676) s názvem "Heat and Mass Transfer in Building Energy Performance Assessment".

Tímto bychom chtěli vyzvat všechny autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto speciálním čísle, aby zasílali své články do 20. července 2019. Toto vydání bude zaměřeno na aktuální vývoj a novinky v posuzování energetické náročnosti budov na základě laboratorních analýz, počítačových simulací či měření in-situ.

Veškeré další informace ke zvláštímu vydání je možné získat zde.
Kompletní informace lze získat také na webových stránkách časopisu Energies.