Systém akustických komor

Informace o přístroji

Výrobce: K123 ČVUT

Akustické komory pro měření hladiny akustického tlaku u zdroje zvuku a za měřeným materiálem/konstrukčním prvkem.

Zodpovědné osoby

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328