Zvláštní vydání časopisu Applied Sciences

Zvláštní vydání časopisu Applied Sciences

Zvláštní vydání časopisu Applied Sciences

07.9.2019

Milena Pavlíková byla jmenována spolueditorkou zvláštního vydání časopisu Applied Sciences (IF 2.217): Progressive Cement and Glass-Based Composites and Structures.

Tímto bychom chtěli vyzvat všechny autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto zvláštním vydání, aby zasílali své články do 31. prosince 2020. Toto vydání bude zaměřeno na progresivní kompozity na bázi cementu a skla.

Veškeré další informace ke zvláštnímu vydání je možné získat zde.