Zvláštní vydání časopisu Materials

Zvláštní vydání časopisu Materials

Zvláštní vydání časopisu Materials

13.8.2019

Zbyšek Pavlík z Katedry materiálového inženýrství a chemie byl jmenován spolueditorem zvláštního vydání časopisu Materials (IF 2.972) se zaměřením na kompozity s nanoaditivy: Synthesis and Properties of Nano-Based Composites.

Tímto bychom chtěli vyzvat všechny autory, kteří by měli zájem publikovat v tomto zvláštním vydání, aby zasílali své články do 30. června 2020. Toto vydání bude zaměřeno na přípravu a charakterizaci kompozitů s nanoaditivy.

Veškeré další informace ke zvláštnímu vydání je možné získat zde.