Biologická laboratoř

Informace o laboratoři

Biologická laboratoř (D1008) je zaměřena na provádění experimentů s živými organismy. Mezi modelové organismy, které se v laboratoři používají, patří převážně terestrické organismy, jako jsou rostliny a drobní půdní bezobratlí (testování stavebních materiálů a jejich odpadů), a vodní organismy – řasy, sinice, vodní rostliny, korýši (testování výluhů a ve vodě rozpustných látek a přípravků). Laboratoř se dále zabývá biodegradací stavebních materiálů (biofilmy, vybrané skupiny hub a mikroorganismů). Provádějí se zde také mikroskopické analýzy a experimenty na buněčné a sub-buněčné úrovni.

Zodpovědné osoby

Klára Kobetičová

2 2435 7141

Kancelář: D1008