Kalorimetr KB 01

Informace o přístroji

Výrobce: K 123

Diferenční kalorimetr KB 01 je vhodný pro kvantitativní stanovení průběhu intenzity vývoje hydratačního tepla N [mW/g]. Integrací průběhu intenzity v čase je možné určit hydratační teplo Q [J/g] vztažené na jednotku hmotnosti hydratujícího materiálu. Pomocí tohoto přístroje lze měřit větší vzorky do objemu až 1370 cm3.

Zodpovědné osoby

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317