Laboratoř termické analýzy a kalorimetrie

Informace o laboratoři

Laboratoř termické analýzy a kalorimetrie (D 1065) zahrnuje měření vývoje reakčního tepla a termickou analýzu. Termická analýza pomocí diferenčního skenovacího kalorimetru umožňuje sledovat změny testovacího vzorku v závislosti na čase a na teplotě. Měření probíhá v definované atmosféře v teplotním rozsahu od pokojové teploty do 1600 °C. Měřenou veličinou je reakční entalpie.

Zodpovědné osoby

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317

Lenka Scheinherrová

2 2435 7139

Kancelář: A337