Labsys Evo STA (DSC-TGA)

Informace o přístroji

Výrobce: Setaram, Francie

Simultánní termoanalyzátor Labsys Evo STA umožňuje měření v inertní atmosféře (argon) nebo oxidační atmosféře (vzduch) v teplotním rozsahu z pokojové teploty do 1600 °C. Přístroj umožňuje měření teplot a entalpií tání, fázových transformací a rozkladných reakcí společně s odpovídajícími změnami hmotnosti studovaného vzorku. Pro měření se používají korundové kelímky o objemu 100 mm3 s víčkem. Přibližná hmotnost studovaného vzorku je 50 mg.

Zodpovědné osoby

Lenka Scheinherrová

2 2435 7139

Kancelář: A337