Přístroj Dr. Bocka

Informace o přístroji

Výrobce: K 123

Přístroj slouží ke stanovení součinitele tepelné vodivosti. Jedná se o stacionární metodu, měří se hustota tepelného toku, teplota na teplé a chladné desce. Z naměřených hodnot se následně vypočítá součinitel tepelné vodivosti studovaného materiálu.

Zodpovědné osoby

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317