Laboratoř počítačového modelování

Informace o laboratoři

Laboratoř počítačového modelování (D-s160a) slouží k řešení výpočetně náročných úloh s využitím clusteru o 14ti výkonných počítačích DELL Precision T5600. Každý z počítačů je vybaven dvěma procesory Intel Xeon E5 (2 × 8 jader) 3.3 GHz a operační pamětí 16 GB RAM (4 × 4 GB). Díky Master/Slave architektuře clusteru mohou být výpočetně velmi náročné úlohy paralelizovány, kdy dochází k jejich distribuci mezi jednotlivé Slave počítače a po parciálním vyřešení jsou dílčí výsledky předány zpět Master počítači. To umožňuje řešit i složité úlohy, u nichž by při jednoprocesorovém zpracovní mohl výpočetní čas překročit čas reálný. Pro komfortní správu je zajištěn vzdálený přístup ke clusteru pomocí vysokorychlostní sítě LAN. Místnost je pro zajištění správné funkce a zachování vysoké výpočetní účinnosti clusteru klimatizována .

Zodpovědné osoby

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331