Laboratoř stavebních hmot

Informace o laboratoři

Laboratoř stavebních hmot (místnosti D 1049, D 1050, D 1051, D 1052, D 1053) je používána zejména pro výuku a pro přípravu vzorků pro další zkoušky. Probíhají zde laboratorní hodiny předmětů Stavební hmoty (123SH01, 123SHMA, 123SHR), Building Materials (123BM01), Materiálové inženýrství (123MAI), Material Engineering (123MED) a řady dalších povinně volitelných předmětů (123YMPU, 123YSHA). Laboratoře jsou vybaveny základním zařízením pro zkoušky kameniva, cementů a malt (výroba zkušebních vzorků, prosévací zkoušky, zkoušení mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností).

Zodpovědné osoby

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Pavel Košata

2 2435 7956

Kancelář: D1052