Rotační viskozimetr

Informace o přístroji

Výrobce: Thermo Fisher Scientific (HAAKE), typ HAAKE Viscotester iQ

HAAKE Viscotester iQ umožnuje měření absolutní hodnoty viskozity. Pokrývá široký rozsah aplikací měření kvality, pro které je speciálně určen. Kromě systému koaxiálních válců s definovanou vzdáleností (tloušťkou vrstvy) dle norem DIN 53018 a ISO 3219 umožnuje i měření na principu kužel/deska či paralelní deska. Další možné senzory jsou ponorné dle DIN 53019, či systém relativního snímače dle ISO 2555. Lze automaticky měřit tokové křivky, teplotní závislosti, smykovou rychlost a smykové tření, pomocí CD-metody mez tekutosti, měřit látky s malými částicemi <0.3 mm, obtížně měřitelné látky, sedimentující látky.

Zodpovědné osoby

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327