Laboratoř charakterizace materiálů

Informace o laboratoři

Laboratoř materiálové charakterizace je specializována na stanovení komplexního souboru vlastností materiálů zahrnujícího širokou oblast materiálových parametrů z hlediska fyzikálních a strukturních vlastností. Konkrétně se jedná o základní materiálové charakteristiky, vlhkostní vlastnosti, tepelné vlastnosti a mechanické vlastnosti. Dále je studován charakter pórového systému, fázové složení a vzájemné vztahy mezi uvedenými vlastnostmi.

Zodpovědné osoby

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317