Optický emisní spektrometr

Informace o přístroji

Výrobce: Agilent Technologies, typ 5150 SVDV ICP-OES

ICP-OES (Emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem) je schopen pomocí stopových analytických metod stanovit obsah stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Tato technika umožňuje analyzovat téměř všechny prvky periodické tabulky, které je možno převést do roztoku citlivostí od jednotek ppb po stovky ppm.

Zodpovědné osoby

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317