Stolní práškový difraktomemetr (XRD) Aeris

Informace o přístroji

Výrobce: Malvern PANalytical

Kvalitativní a kvantitativní fázová analýza práškových vzorků.

Zodpovědné osoby

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326