Laserový analyzátor distribuce velikosti částic

Informace o přístroji

Výrobce: Bettersize, typ S3Plus

Zařízení umožňuje stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce u práškových, emulzních a disperzních systémů v rozsahu 0,01 až 3500 um (u suchých prášků 0,1 až 3500 um).

Zodpovědné osoby

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327