Heliový pyknometr ATC EVO

Informace o přístroji

Výrobce: Thermo Scientific

Heliový pyknometr slouží ke stanovení hustoty kompaktních a sypkých materiálů.

Zodpovědné osoby

Martin Keppert

2 2435 7124

Kancelář: A326

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327