Rychlovýpalová pec 30 °C/min do 1350 °C

Informace o přístroji

Výrobce: CLASIC CZ, spol. s r.o.

Zodpovědné osoby

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327