Laboratoř vysokoteplotních měření

Informace o laboratoři

Laboratoř vysokoteplotních měření je zaměřena na stanovení tepelných parametrů stavebních materiálů při extrémních teplotách až do 1800 °C. Mezi nejvýznamnější určované parametry patří součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě. Dále je zde prováděno stanovení měrné tepelné kapacity pomocí neadiabatického kalorimetru do 1000 °C. Laboratoř také umožňuje měření teplotní dilatace a koeficientu teplotní délkové roztažnosti stavebních materiálů až do 1100 °C.

Zodpovědné osoby

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327

Lenka Scheinherrová

2 2435 7139

Kancelář: A337