Energiově disperzní rentgenový spektrometr ED-XRF QUANT’X

Informace o přístroji

Výrobce: Thermo Fischer Scientific

Jedná se o stolní energiově-disperzní roentgen fluorescenční spektrometr s energiově-disperzním detektorem, který umožňuje měření v různém prostředí (vzduch, vakuum, technický plyn). Kvalitativní a kvantitativní analýza zahrnuje pevné, práškové i kapalné vzorky v rozsahu od Na po U. Pro optimalizaci měření přístroj disponuje kolimátory různé velikosti a automatickým podavačem vzorků velikosti do 32 mm v průměru. Operační software je bez omezení počtu analyzovaných prvků v jednom měření a umožňuje, kromě standardního vyhodnocení, také zobrazení kalibračních křivek, překrytí spekter, automatickou či manuální identifikaci píků, odstranění pozadí atd. Pořízené zařízení rozšiřuje možnost efektivního a cíleného materiálového výzkumu. Kromě standardní prvkové analýzy je možné provádět i analýzu tenkých vrstev a filtrů. Výstupní data slouží také jako vstupní hodnoty pro FT-IR a XRD spektrometrickou analýzu složení a struktury materiálů.

Zodpovědné osoby

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045

Martina Záleská

2 2435 7903

Kancelář: D1045