FTIR spektrometr Nicolet 6700

Informace o přístroji

Výrobce: Thermo Electron Corporation

Zodpovědné osoby

Milena Pavlíková

2 2435 4688

Kancelář: D1045