heliový pyknometr Pycnomatic ATC

Informace o přístroji

Výrobce: Thermo Fischer Scientific

Pycnomatic ATC (Automated Temperature Control) - nový standard pro měření hustoty (prášky a pevné materiály) firmy Thermo Scientific je určen pro měření skutečné hustoty pevných a práškových materiálů. Jedná se o unikátní přístroj díky integrované kontrole teploty s přesností ± 0,01 °C, která zabrání vlivu změny objemu při změně teploty během testu. Pro stanovení skutečné hustoty je možné volit z 5 komor o různém objemu pro uložení vzorku.

Zodpovědné osoby

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045