Vysokoteplotní dilatometr DIL 402 Expedis select

Informace o přístroji

Výrobce: NETZSCH

Jedná se automatický přístroj pro termomechanickou analýzu s horizontálním uspořádáním měření vzorku s teplotním rozsahem do 1 600 °C. “Nano Eye” optoelektrický sensor s vysokým rozlišením a nízkým šumem v celém měřícím rozsahu umožňuje přímé měření vzorků s průměrem do 8 mm a délkou do 50 mm. Automatické měření délky vzorku přístrojem eliminuje nutnost použití externího měřidla. Při měření je kontinuálně sledována a regulována přítlačná síla tak, aby byla konstantní, což umožňuje měřit i velice křehké materiály. Sledování délkových změn zkoumaných materiálů může probíhat v režimu měření za vakua, nebo při různých atmosférách. Softwarové vybavení umožňuje, kromě nastavení měřících a analytických podmínek, také analýzu naměřených dat, stanovení hustoty vzorku atd.

Zodpovědné osoby

Zbyšek Pavlík

2 2435 7917

Kancelář: D1048a

Martina Záleská

2 2435 7903

Kancelář: D1045