Materiály pro povrchovou úpravu stavebních konstrukcí

Lectures

Miloš Jerman

2 2435 7128

Office: A317

Seminars

Miloš Jerman

2 2435 7128

Office: A317

Info about the subject

Kód předmětu: 123YMPU
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z


Estetická a ochranná funkce povrchových úprav. Druhy povrchových úprav. Navrhování povrchových úprav horizontálních a vertikálních konstrukcí. Materiálové řešení jednotlivých typů povrchových úprav. Předúprava podkladu. Prováděcí požadavky. Údržba a opravy povrchových úprav. Speciální povrchové úpravy.

[1] Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty, Bratislava: Jaga 2005, 471 s.

Files for download