Numerická analýza transportních procesů

Lectures

Jiří Maděra

2 2435 7127

Office: A331

Václav Kočí

2 2435 7125

Office: A328

Seminars

Jiří Maděra

2 2435 7127

Office: A331

Info about the subject

Kód předmětu: 123YNTP
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z


Posuzování tepelně-vlhkostních stavů ve stavebním inženýrství. Základní počítačové modely pro řešení transportních procesů v materiálech a jejich použití. Struktura počítačových modelů DELPHIN, WUFI, TRANSMAT a jejich použití při řešení jednoduchých transportních úloh - transport tepla a vlhkosti. Význam počátečních a okrajových podmínek a jejich vliv na numerickou analýzu transportních procesů v materiálech.

[1] R. Černý, P. Rovnaníková, Transport Processes in Concrete. Spon Press, London 2002
[2] Grunewald, J. DELPHIN 4.1 - Documentation, Theoretical Fundamentals. Dresden: TU Dresden 2000

Files for download