Řešení transportních jevů na počítači

Lectures

Robert Černý

2 2435 5044

Office: A330

Jiří Maděra

2 2435 7127

Office: A331

Seminars

Jiří Maděra

2 2435 7127

Office: A331

Info about the subject

Kód předmětu: D23RTP
Rozsah: +
Počet kreditů:
Zakončení: zk


Řešení stacionárních a časově evolučních procesů metodou konečných prvků. Počítačová implementace metody konečných prvků. Programování úloh metody konečných prvků v jazycích Fortran a C. Metody řešení nelineárních problémů. Řešení úloh se změnou fáze a úloh s chemickými reakcemi.

Files for download