Technologie výroby stavebních materiálů

Lectures

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Office: A327

Seminars

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Office: A327

Info about the subject

Kód předmětu: 123YTVM
Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z


Základní stavební materiály, jejich popis, technologie výroby jednotlivých stavebních materiálů, energetická náročnost výroby, skladování a doprava. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty. Faktory ovlivňující výrobu materiálů, způsob použití, bezpečnost práce.

[1]  Juríček, I: Technológia pozemných stavieb 1 Bratislava: Alfa, 1992

Files for download