Interakce materiálu a vnějšího prostředí

Lectures

Martin Keppert

2 2435 7124

Office: A326

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Office: A329

Seminars

Info about the subject

Kód předmětu: D23IMP
Rozsah: 2 + 0
Počet kreditů:
Zakončení: zk


Problematika změn vlastností materiálu v závislosti na podmínkách, kterým je vystaven. Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti materiálů, stárnutí a degradace materiálů. Vliv chemického působení na vlastnosti materiálů. Karbonatace betonu oxidem uhličitým ze vzduchu a další vlivy kontaminovaného prostředí na strukturu, vlastnosti a životnost materiálů.

Files for download