Didaktika stavebních materiálů a jejich praktická výuka

Přednášející

Cvičící

Informace o předmětu

Výuka předmětu je zaměřena na vybranou problematiku stavebních materiálů s důrazem na správnou terminologii. Studenti se seznámí s hlavními typy stavebních materiálů, jejich vlastnostmi a metodami stanovení těchto vlastností. Důraz bude kladen na odvození souvislostí mezi složením, vlastnostmi a použitím daného typu stavebního materiálu. Při přednáškách i cvičeních budou názorně prezentovány jednotlivé typy stavebních materiálů a budou využívány demonstrační pomůcky. Studenti se prakticky při vlastním měření seznámí se základními metodami stanovení vlastností stavebních materiálů.

Soubory ke stažení