Základy zkušebnictví

Přednášející

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Cvičící

Martin Mildner

2 2435 7102

Kancelář: D1015

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123ZAZK

Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 5
Zakončení: Z,ZK

Předmět je vyučován jako povinný v zimním semestru pro specializaci Materiálové inženýrství.


Anotace:
Zkušebnictví a kontrola jakosti. Požadavky na stavební materiály. Zásady správné laboratorní praxe - odběr a výroba vzorků. Správné označování vzorků a dokumentace. Bezpečnost práce v laboratořích. Získávání a vyhodnocování výsledků. Statistické metody vyhodnocování. Laboratorní metody zkoušení různých typů materiálů (maltovin, povrchů, izolací).

Program 

V případě kontaktní výuky se předmět skládá z přednášek (vyučující ČVUT a experti z praxe), laboratorních cvičení a exkurzí.

V případě on-line výuky jsou laboratorní hodiny nahrazeny samostatnou seminární prací. Přednášky a výpočetní cvičení budou probíhat na MS Teams.

Přednášky 

v ZS 2023/24

 1. 25.9. Úvod, zásady správné laboratorní praxe, vzorkování (Doc. Vimmrová)
 2. 2.10. Chyby a nejistoty měření. Zkoušení základních vlastností (Doc. Vimmrová)
 3. 9.10. Metrologie (Ing. Novák, ČMI)
 4. 16.10. Zkoušení dřeva a materiálů na bázi dřeva (Doc. Böhm, FSv ČVUT)
 5. 23.10. Zkoušení nátěrů (Ing. Němcová, Stachema)
 6. 30.10. Volno - náhrada za Exkurzi I (TZÚS Praha)
 7. 6.11. Zkoušení betonu (Ing. Števula, Betotech, s.r.o)
 8. 13.11. Tvorba norem (Ing. Beneš, ČAS)
 9. 20.11. Přesun výuky - učí se jako v pátek
 10. 27.11. Volno - náhrada za Exkurzi II (UCEEB)
 11. 4.12. Zkoušení asfaltů a plastů (Doc. Vimmrová)
 12. 11.12. Akreditace (Ing. Rubáš, TZÚS)
 13. 18.12. Zkouška - předtermín

NOVÉ! Exkurze UCEEB Buštěhrad - 15.11. 2023 - sraz 8.55 v ulici Kolejní pod můstkem na úrovni bufetu, odjezd 9.00. Návrat do 12.00. 

ZMĚNA TERMÍNU! Exkurze TZÚS - 8.11. 2023 od 9. hodin  - bližší informace zde.

Cvičení 

 1. Úvod, zkoušení podkladů pro nátěry, příprava vzorků nátěrů
 2. Vyhodnocování výsledků, statistika, výpočet nejistot
 3. Zkoušky čerstvých maltovin
 4. Zkoušení dřeva 1.
 5. Zkoušky nátěrů
 6. Volno - náhrada za Exkurzi I
 7. Zkoušky zatvrdlých maltovin
 8. Zkoušení dřeva 2.
 9. Přesun výuky (učí se jako v pátek)
 10. Volno - náhrada za Exkurzi II
 11. Zkoušky asfaltů a plastů
 12. Dokončení protokolů, příprava BP
 13. Závěr, zápočty, zkouška - předtermín

Podmínky zápočtu

 • minimální účast na přednáškách i cvičeních 75%  
  • tj. 9 přednášek, z toho min. 4 přednášky externistů + 1 exkurze
  • tj. 6 cvičení
 • odevzdání správně vyplněných laboratorních protokolů

Přednášky