Základy zkušebnictví

Přednášející

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Cvičící

Martin Mildner

2 2435 7102

Kancelář: D1015

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123ZAZK

Rozsah: 2 + 2
Počet kreditů: 5
Zakončení: Z,ZK

Předmět je vyučován jako povinný v zimním semestru pro specializaci Materiálové inženýrství.


Anotace:
Zkušebnictví a kontrola jakosti. Požadavky na stavební materiály. Zásady správné laboratorní praxe - odběr a výroba vzorků. Správné označování vzorků a dokumentace. Bezpečnost práce v laboratořích. Získávání a vyhodnocování výsledků. Statistické metody vyhodnocování. Laboratorní metody zkoušení různých typů materiálů (maltovin, povrchů, izolací).

Zkouška: 18.12. 2023, 12:00 v A 226.

Nové: Podklad pro výpočet nejistot, pravidla hodnocení písemné části zkoušky.

Program 

V případě kontaktní výuky se předmět skládá z přednášek (vyučující ČVUT a experti z praxe), laboratorních cvičení a exkurzí.

V případě on-line výuky jsou laboratorní hodiny nahrazeny samostatnou seminární prací. Přednášky a výpočetní cvičení budou probíhat na MS Teams.

Přednášky 

v ZS 2023/24

 1. 25.9. Úvod, zásady správné laboratorní praxe, vzorkování (Doc. Vimmrová)
 2. 2.10. Chyby a nejistoty měření. Zkoušení základních vlastností (Doc. Vimmrová)
 3. 9.10. Metrologie (Ing. Novák, ČMI)
 4. 16.10. Zkoušení dřeva a materiálů na bázi dřeva (Doc. Böhm, FSv ČVUT)
 5. 23.10. Zkoušení nátěrů (Ing. Němcová, Stachema)
 6. 30.10. Volno - náhrada za Exkurzi I (TZÚS Praha)
 7. 6.11. Zkoušení betonu (Ing. Števula, Betotech, s.r.o)
 8. 13.11. Tvorba norem (Ing. Beneš, ČAS)
 9. 20.11. Přesun výuky - učí se jako v pátek
 10. 27.11. Volno - náhrada za Exkurzi II (UCEEB)
 11. 4.12. Zkoušení asfaltů a plastů (Doc. Vimmrová)
 12. 11.12. Akreditace (Ing. Rubáš, TZÚS)
 13. 18.12. Zkouška - předtermín

Exkurze UCEEB Buštěhrad - 15.11. 2023 

Exkurze TZÚS - 8.11. 2023 

Cvičení 

 1. Úvod, zkoušení podkladů pro nátěry, příprava vzorků nátěrů
 2. Vyhodnocování výsledků, statistika, výpočet nejistot
 3. Zkoušky čerstvých maltovin
 4. Zkoušení dřeva 1.
 5. Zkoušky nátěrů
 6. Volno - náhrada za Exkurzi I
 7. Zkoušky zatvrdlých maltovin
 8. Zkoušení dřeva 2.
 9. Přesun výuky (učí se jako v pátek)
 10. Volno - náhrada za Exkurzi II
 11. Zkoušky asfaltů a plastů
 12. Dokončení protokolů, příprava BP
 13. Závěr, zápočty, zkouška - předtermín

Podmínky zápočtu

 • minimální účast na přednáškách i cvičeních 75%  
  • tj. 9 přednášek, z toho min. 4 přednášky externistů + 1 exkurze
  • tj. 6 cvičení
 • odevzdání správně vyplněných laboratorních protokolů

Přednášky