Základy zkušebnictví

Přednášející

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329

Cvičící

Martin Böhm

2 2435 7128

Kancelář: A317

Martin Mildner

2 2435 7102

Kancelář: D1015

Informace o předmětu

Kód předmětu: 123ZAZK

Rozsah: 1 + 1
Počet kreditů: 2
Zakončení: z

Předmět je vyučován jako poviný v zimním semestru pro specializaci Materiálové inženýrství


Anotace:
Zkušebnictví a kontrola jakosti. Požadavky na stavební materiály. Zásady správné laboratorní praxe - odběr a výroba vzorků. Správné označování vzorků a dokumentace. Bezpečnost práce v laboratořích. Získávání a vyhodnocování výsledků. Statistické metody vyhodnocování. Laboratorní metody zkoušení různých typů materiálů (maltovin, povrchů, izolací).

Program 

V případě kontaktní výuky se předmět skládá z přednášek (vyučující ČVUT a experti z praxe), laboratorních cvičení a exkurzí.

V případě on-line výuky jsou laboratorní hodiny nahrazeny samostatnou seminární prací. Přednášky a výpočetní cvičení budou probíhat na MS Teams.

Přednášky 

Změna! 

 1. Úvod, zásady správné laboratorní praxe, vzorkování (Doc. Vimmrová)
 2. Chyby a nejistoty měření. Zkoušení základních vlastností (Doc. Vimmrová)
 3. Akreditace (Ing. Rubáš, TZÚS)
 4. 11.10. 2022 - Standartizace (Ing. Beneš, ČAS) 
 5. 18.10. 2022 - Zkoušení dřeva a materiálů na bázi dřeva (Doc. Böhm, FSv ČVUT)
 6. 25.10. 2022 - Zkoušení betonu (Ing. Števula, Betotech, s.r.o)
 7. 1.11. 2022 - Metrologie (Ing. Novák, ČMI)
 8. 8.11. 2022 -  Zkoušení asfaltů a plastů (Doc. Vimmrová)
 9. 9.11. 2022 (středa) - Exkurze TZÚS Praha. 
 10. 22.11. 2022 - Zkoušení nátěrů (Ing. Němcová, Stachema)
 11. 30.11. 2022 (středa) - Exkurze Stachema, Mělník. Informace zde.
 12. 13.12. 2022 - Zkouška

Cvičení 

 1. Úvod, zkoušení podkladů pro nátěry, příprava vzorků nátěrů
 2. Zkoušky čerstvé malty
 3. Zkoušky nátěrů
 4. Vyhodnocování výsledků, statistika
 5. Zkoušení dřeva 1.
 6. Zkoušky zatvrdlé malty
 7. Zkoušení dřeva 2.
 8. Zkoušky asfaltů a plastů
 9. Exkurze 1
 10. Exkurze 2
 11. Závěr, zápočty

Podmínky zápočtu

 • minimální účast na přednáškách i cvičeních 75%  
  • tj. 9 přednášek, z toho min. 4 přednášky externistů + 1 exkurze
  • tj. 6 cvičení
 • odevzdání správně vyplněných laboratorních protokolů

Přednášky

20.9. 2022 - Přednáška 1

27.9. 2022 - Přednáška 2    

5.10. 2022 - Přednáška  3

11.10. 2022 - Přednáška 4

18.10.2022 - Přednáška 5  (doc. Böhm) - bez podkladů

25.10.2022 - Přednáška 6 (ing. Števula - bude dodána)

1.11.2022 - Přednáška 7 - podklad v MS Teams v týmu 123SSVM, Zákon o metrologii zde

8.11. 2022 - Přednáška 8

22.11. 2022 - Přednáška 9 (ing. Němcová)